Wereldleiders in de verrijkingstechnologie. Dat is hoe we worden genoemd… en niet voor niets. Bij ETC Nederland ontwikkelen we innovatieve energieoplossingen en centrifuges voor de verrijking van uranium. Dit verrijkte uranium wordt gebruikt als brandstof voor kerncentrales. Hierdoor spelen we een cruciale rol bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een bijzondere taak in deze uitdagende tijd!

 

Onze expertise

We zijn een innovatief hightech-bedrijf dat veilige en duurzame verrijkingstechnologie en energie oplossingen levert voor de energiemarkt wereldwijd. We ontwerpen deze oplossingen niet alleen, maar ontwikkelen en leveren ze ook. Uiteraard afgestemd op de behoeften van de huidige en toekomstige markt. Binnen de nucleaire sector concentreren wij ons op de volgende twee gebieden:

1. Ultra-gascentrifuges

Wij produceren ultra-gascentrifuges om op de meest efficiënte manier uranium te verrijken. Dit verrijkte uranium wordt gebruikt als brandstof voor de productie van kernenergie.

2. Advanced hightech solutions

We vervaardigen en ontwikkelen allerlei hightech producten en diensten. Dit doen we voor klanten in de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie, semiconductor en textiles, packaging & printing industrie.

 

Over de nucleaire brandstofcyclus

Onze technologie speelt een sleutelrol in de zogeheten ‘splijtstofcyclus’: het proces waarbij natuurlijk uranium wordt omgezet in een brandstof voor energieopwekking in kernreactoren. De daadwerkelijke verrijking van het uranium wordt gedaan door onze klanten Urenco en Orano en is de derde stap in de onderstaande cyclus. Wij als ETC leveren de technologie achter de verrijking.

 

Hoe werkt uraniumverrijking?

De ultra-gascentrifuges van ETC zijn internationaal toonaangevend. Onze klanten gebruiken ze om de twee meest voorkomende isotopen van natuurlijk uranium geleidelijk van elkaar te scheiden. Klinkt misschien ingewikkeld, maar we nemen je graag stapsgewijs mee in dit proces.

1. Uraniumhexafluoride (UF6) wordt als gas in een centrifuge geleid die op hoge snelheid in vacuüm draait.

2. De centrifuge-motor produceert warmte aan de onderkant van de centrifuge. De temperatuur in de centrifuge stijgt en intensiveert het scheidingsproces.

3. De zwaardere U-238 moleculen worden naar de wand van de centrifuge gedreven. De lichtere U-235 moleculen blijven in het midden. Hierdoor worden de verrijkte en verarmde uraniumgassen van elkaar gescheiden.

4. Om de gewenste mate van verrijking te realiseren, worden centrifuges in serie geschakeld. De centrifuges worden ook in parallel geïnstalleerd om zo een grotere systeemcapaciteit te bereiken. Deze in serie en parallel geplaatste centrifugesystemen noemen we ‘cascades’.

5. Het verrijkte uranium gaat van centrifuge naar centrifuge. Dit proces gaat net zo lang door totdat het geschikt is om in splijtstofstaven voor kerncentrales te gebruiken.

 

Schone energie

Bij ETC vinden we het terugdringen van de uitstoot van CO2 heel belangrijk. We houden ons er zelf dagelijks mee bezig. En we steunen onze klanten bij hun inspanning een schoner milieu te realiseren. Bijvoorbeeld door onze technische kennis en ervaring op het gebied van R&D-, engineering- en productie in te zetten. Samen werken we aan de toekomst van schone energie!

 

Website: www.werkenbijetc.nl